Product

Een Auto-Dorpsstraat Advertising campagne moet gevolgd, gecontroleerd en gemeten kunnen worden. Daarom heeft Auto-Dorpsstraat een bereikinformatiesysteem ontwikkeld, waarmee klanten tijdens de campagneperiode hun eigen campagne via onze internetsite real-time en online kunnen volgen. Verder kan iedereen die geïnteresseerd is op onze site de Auto-Dorpsstraat vrachtwagen live volgen. Het bereiksinformatiesysteem is uniek door:

- Bewijsnummercontrole: continue online en real-time inzicht in de status van de campagne
- Bereikscontrole: Objectieve controle op bereikte gebieden, wegen en gereden uren.
- Het continue meten van het gerealiseerde bruto bereik van de campagne.
- Adverteerder afrekenen op gerealiseerd bereik. Hiermee wordt voldaan aan een lang gekoesterde wens in de mediawereld.

Locatie Campagne wagens

Stedelijk/landelijke gebieden

Bruto bereik op Snelwegen

GPS-modules die door Auto-Dorpsstraat op de ingezette campagnewagens worden gemonteerd geven inzicht in de daadwerkelijk gereden routes en rijtijden.